Bộ đổi nguồn 220VDC/48VDC

Bộ đổi nguồn converter 220VDC/48VDC


Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/25A

Call: 0977.297.663
ALKO CONV220-48-25A
Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/25A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Khuyến mãi
- Hồ sơ đi kèm hàng hóa gồm: Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; CO, CQ, Giấy chứng nhận xuất xưởng sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm; hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử); Phiếu bảo hành
Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VDC Sang 48VDC/25A

Converter 220VDC/48VDC/25A

Model: ALKO CONV220-48-25A

Điệp áp vào: 220VDC 

Dải điện áp vào: 180-320VDC

Điện áp ra: 48VDC

Dòng điện ra: 25A 

Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/20A

Call: 0977.297.663
ALKO CONV220-48-20A
Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/20A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Khuyến mãi
- Hồ sơ đi kèm hàng hóa gồm: Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; CO, CQ, Giấy chứng nhận xuất xưởng sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm; hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử); Phiếu bảo hành
Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VDC Sang 48VDC/20A

Converter 220VDC/48VDC/20A

Model: ALKO CONV220-48-20A

Điệp áp vào: 220VDC 

Dải điện áp vào: 180-320VDC

Điện áp ra: 48VDC

Dòng điện ra: 20A 

Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/15A

Call: 0977.297.663
ALKO CONV220-48-15A
Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/15A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Khuyến mãi
- Hồ sơ đi kèm hàng hóa gồm: Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; CO, CQ, Giấy chứng nhận xuất xưởng sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm; hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử); Phiếu bảo hành
Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VDC/48VDC/15A

Converter 220VDC/48VDC/15A

Model: ALKO CONV220-48-15A

Điệp áp vào: 220VDC 

Dải điện áp vào: 180-320VDC

Điện áp ra: 48VDC

Dòng điện ra: 15A Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/10A

Call: 0977.297.663
ALKO CONV220-48-10A
Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/10A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Khuyến mãi
- Hồ sơ đi kèm hàng hóa gồm: Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; CO, CQ, Giấy chứng nhận xuất xưởng sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm; hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử); Phiếu bảo hành
Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VAC Sang 48VDC/10A

Converter 220VAC sang 48VDC/10A

Model: ALKO CONV220-48-10A

Điệp áp vào: 220VAC

Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

Điện áp ra: 48VDC

Dòng điện ra: 10A 

Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/5A

Call: 0977.297.663
ALKO CONV220-48-5A
Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/5A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Khuyến mãi
- Hồ sơ đi kèm hàng hóa gồm: Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; CO, CQ, Giấy chứng nhận xuất xưởng sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm; hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử); Phiếu bảo hành
Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VDC Sang 48VDC/5A

Converter 220VDC/48VDC/5A

Model: ALKO CONV220-48-5A

Dải điện áp vào: 180-320VDC

Điện áp ra: 48VDC

Dòng điện ra: 5A

Bảo hành: 12 Tháng

Ứng dụng: dùng cho Điện lực, Thuỷ điện, công nghiệp...

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/25A

Call: 0977.297.663
ALKO CONV220-48-25A
Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/25A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Converter 220VDC/48VDC/25A

Model: ALKO CONV220-48-25A

Điệp áp vào: 220VDC 

Dải điện áp vào: 180-320VDC

Điện áp ra: 48VDC

Dòng điện ra: 25A 

Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/50A

Call: 0977.297.663
ALKO CONV220-48-50A
Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/50A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Khuyến mãi
- Hồ sơ đi kèm hàng hóa gồm: Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; CO, CQ, Giấy chứng nhận xuất xưởng sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm; hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử); Phiếu bảo hành
Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VAC Sang 48VDC/50A

Converter 220VAC/48VDC/50A

Model: ALKO CONV220-48-50A

Điệp áp vào: 220VAC

Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

Điện áp ra: 48VDC

Dòng điện ra: 50A 

Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/30A

Call: 0977.297.663
ALKO CONV220-48-30A
Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC/30A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Khuyến mãi
- Hồ sơ đi kèm hàng hóa gồm: Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; CO, CQ, Giấy chứng nhận xuất xưởng sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm; hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử); Phiếu bảo hành
Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VDC Sang 48VDC/30A

Converter 220VDC/48VDC/30A

Model: ALKO CONV220-48-30A

Điệp áp vào: 220VDC 

Dải điện áp vào: 180-320VDC

Điện áp ra: 48VDC

Dòng điện ra: 30A 

Bảo hành: 12 Tháng

 Đăng ký báo giá