Bộ đổi nguồn converter 220VAC/110VDC-Công ty TNHH Hioki Việt Nam

Bộ đổi nguồn converter 220VAC/110VDC


Bộ đổi nguồn 220VAC sang 110VDC/30A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VAC Sang 110VDC/30A

Converter 220VAC/110VDC/30A

Chuyên dùng trong tủ điện ( nuôi Role DC, máy căt, cuôn đóng, cuộn cắt .....)

Model: EHI-C110V30A

Điệp áp vào: 220VAC 

Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

Điện áp ra: 110VDC

Dòng điện ra: 30A 

Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VAC Sang 110VDC/20A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VAC Sang 110VDC/20A

Chuyên cùng trong tủ điện ( nuôi Role DC, máy căt, cuôn đóng, cuộn cắt .....)

Model: EHI-C110V20A

Điệp áp vào: 220VAC 

Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

Điện áp ra: 110VDC

Dòng điện ra: 20A 

Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VAC sang 110VDC/10A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bộ đổi nguồn 220VAC sang 110VDC/10A

Chuyên dùng trong tủ điện ( nuôi Role DC, máy căt, cuôn đóng, cuộn cắt .....)

Converter 220VAC/110VDC/10A

Model:EHI-C110V10A

Điệp áp vào: 220VAC 

Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

Điện áp ra: 110VDC

Dòng điện ra: 10A 

Bảo hành: 12 Tháng

Bộ đổi nguồn 220VAC sang 110VDC/5A
Giá bán: Call: 0977.297.663

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bộ Đổi Nguồn 220VAC Sang 110VDC/5A

Chuyên dùng trong tủ điện ( nuôi Role DC, máy căt, cuôn đóng, cuộn cắt .....)

Converter 220VAC/110VDC/10A

Model: EHI-C110V5A

Điệp áp vào: 220VAC 

Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

Điện áp ra: 110VDC

Dòng điện ra: 5A 

Bảo hành: 12 Tháng

 Đăng ký báo giá